more from
Thin Man Records

Follow Hoszpital to join the conversation.

When you follow Hoszpital, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

Hoszpital

Poznań, Poland

Zespół o profilu muzycznym z Poznania, tworzący muzykę ze spektrum magicznego realizmu. Na całość składają się trzy moduły: rytmiczny - bardzo zorganizowany, melodyczny - bardzo melodyjny oraz oszczędny w słowa moduł wokalny.
Albo to pokochasz albo to polubisz.